zespół grans Kłodzko

Wojtek Sędrowicz, Krzysztof Wnuk, Piotr Perełka, Paweł Dymek